Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savukosken kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.04.2024/Pykälä 5


Keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenten valinta

 

Khall 04.03.2024 § 42 

 

 

 

Valmistelija Elinkeino-maaseutupäällikkö Eeva-Maria Maijala, 050 512 0529, eeva-maria.maijala@savukoski.fi

 

Veijo Ahola on ilmoittanut viestillään 28.2.2024 anovansa eroa Savukosken kunnan keskusvaalilautakunnan luottamustehtävästä henkilökohtaisista syistä. Hän toimii keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajana.

 

Risto Reinvuo on toiminut vaalilautakunnan puheenjohtajana ja on halukas jatkamaan siinä tehtävässä. Henkilö ei voi toimia yhtä aikaa vaalilautakunnassa ja keskusvaalilautakunnassa, joten Risto Reinvuolle tulee myöntää ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä.

 

 Vaalilaki

 

13 §

Kunnan keskusvaalilautakunta

Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  

 

14 § )

Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentely

Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano:

 

Jäsen     Varajäsen

Kaisa Aikioniemi-Stenberg  Tuovi Karvonen

Anitta Laurila    Risto Reinvuo

Pekka Vitikka (pj)   Urpo Matero

Markku Pulska   Ritva Hannuniemi-Pulska

Veijo Ahola (vpj)  

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

 

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1)      jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2)      jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3)      jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Antti Mulari

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1) myöntää eron Veijo Aholalle keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä,
2) valitsee Veijo Aholan tilalle keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3) valitsee keskusvaalilautakunnalle varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan keskuudesta,
4) myöntää Risto Reinvuolle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
5) valitsee keskusvaalilautakuntaan riittävän määrän varajäseniä nykyisten varajäsenten lisäksi, jäseniä tulee olla mielellään enemmän kuin viisi

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Jakelu Valtuuston esityslistalle

 

 

 

Kvalt 19.04.2024 § 5  

120/00.00.01/2023  

  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1) myöntää eron Veijo Aholalle keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä,
2) valitsee Veijo Aholan tilalle keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3) valitsee keskusvaalilautakunnalle varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan keskuudesta,
4) myöntää Risto Reinvuolle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
5) valitsee keskusvaalilautakuntaan riittävän määrän varajäseniä nykyisten varajäsenten lisäksi, jäseniä tulee olla mielellään enemmän kuin viisi

 

Päätös Kunnanvaltuusto
1) myönsi eron Veijo Aholalle keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä.
2) valitsi Jari Huttusen esityksestä Veijo Aholan tilalle keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Tanja Pulskan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3) valitsi keskusvaalilautakunnan keskuudesta varapuheenjohtajaksi Anitta Laurilan.
4) myönsi Risto Reinvuolle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä.
5) valitsi Jouni Halosen esityksestä keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Jari Savukosken.
Pidettiin 5 minuutin kokoustauko, jonka jälkeen Juha Alatalon esityksestä keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Sirkka-Liisa Karjalainen.

Kunnanvaltuusto päätti, että keskusvaalilautakunnan varajäsenten määrä on viisi.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Kaisa Aikioniemi-Stenberg, Anitta Laurila (vpj), Pekka Vitikka (pj), Markku Pulska, Tanja Pulska
Varajäsenet: Jari Savukoski, Urpo Matero, Ritva-Hannuniemi-Pulska, Sirkka-Liisa Karjalainen, Tuovi Karvonen

Varajäsenten järjestys päätettiin yllä olevan mukaisesti.

 

 

 

Jakelu Keskusvaalilautakunta

 Asianosaiset