Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savukosken kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.04.2024/Pykälä 1


1 Liite A Nimenhuutoluettelo kvalt 19.4.2024

Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Kvalt 19.04.2024 § 1  

    

 

Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun

vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Savukoskella tämä

tarkoittaa vähintään yhdeksän (9) valtuutettua.

 

Hallintosäännön 87 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen

kokousta kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus voidaan

julkaista paikallislehdessä.

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan valtuuston esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja

oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, mikäli tähän tarvittavat

tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

 

Kutsu valtuuston kokoukseen on asetettu kunnan verkkosivuille ja

viralliselle ilmoitustaululle 15.4.2024 sekä lähetetty samanaikaisesti

kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja

puheoikeus. Samalla kertaa on lähetetty esityslista liitteineen.

 

Ilmoitus valtuuston kokouksesta on julkaistu kunnan ilmoituslehdessä

10.4.2024.

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritetussa nimenhuudossa kokouksessa oli läsnä joko paikanpäällä tai Teams-etäyhteydellä yhteensä 13 valtuutettua (11 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä). Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitteenä A on nimenhuutoluettelo.